در پنل کاربری خود وارد بخش سفارش ها شده و سپس برروی دریافت فاکتور کلیک کنید.