تعرفه ها

تعرفه سال 1400رایکاداده

قیمت ها, ویژگی ها , امکانات و سوالات پر تکرار

کلاس مجازی بیگ بلو باتن-پلان A-اشتراکی

85,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی بیگ بلو باتن-پلان B-اشتراکی

105,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی بیگ بلو باتن-پلان C-اشتراکی

150,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی بیگ بلو باتن-پلان D-اشتراکی

170,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی بیگ بلو باتن-پلان E-اشتراکی

210,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی بیگ بلو باتن-پلان Fاشتراکی

260,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی بیگ بلو باتن-پلان G-اشتراکی

600,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی بیگ بلو باتن-پلان A-اختصاصی

3,000,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی بیگ بلو باتن-پلان B-اختصاصی

3,500,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی بیگ بلو باتن-پلان C-اختصاصی

4,100,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی بیگ بلو باتن-پلان D-اختصاصی

4,900,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی بیگ بلو باتن-پلان E-اختصاصی

7,500,000 تومان

/ ماهانه
سوالی دارید ؟

سوالات تکراری

لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.

تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کابر مبلغ پانزده هزارتومان اضافه می شود

پلان های اشتراکی فقط دارای پشتیبانی فنی هستند و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد .پلان اتخصاصی نیز شمال پشتیبانی فنی می باشد .

پشتیبانی کلاس ها , آموزش برگزاری و غیره نمی باشد و در صورت نیاز بستگی به پلان شما هزینه از ماهیانه پانصد هزارتومان تا سه میلیون تومان می باشد.