تعرفه ها

تعرفه سال 1400رایکاداده

قیمت ها, ویژگی ها , امکانات و سوالات پر تکرار

کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان A-اشتراکی

80,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان B-اشتراکی

95,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان C-اشتراکی

120,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان D-اشتراکی

150,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان E-اشتراکی

170,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان F-اشتراکی

210,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان G-اشتراکی

500,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان A-اختصاصی

900,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان B-اختصاصی

1,200,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان C-اختصاصی

2,200,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان D-اختصاصی

4,200,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان E-اختصاصی

6,350,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان F-اختصاصی

9,000,000

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان D-اختصاصی

11,700,000

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان سفارشی -اختصاصی

تماس بگیرید

سوالی دارید ؟

سوالات تکراری

سوالات تکراری و نکات در مورد محصولات

تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کابر مبلغ پانزده هزارتومان اضافه می شود

پلان های اشتراکی فقط دارای پشتیبانی فنی هستند و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد .پلان اتخصاصی نیز شمال پشتیبانی فنی می باشد .

پشتیبانی کلاس ها , آموزش برگزاری و غیره نمی باشد و در صورت نیاز بستگی به پلان شما هزینه از ماهیانه پانصد هزارتومان تا سه میلیون تومان می باشد.